Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Vianočná besiedka

ŠKD / Vianočná besiedka
ŠKD / Vianočná besiedka
ŠKD / Vianočná besiedka
ŠKD / Vianočná besiedka
ŠKD / Vianočná besiedka
ŠKD / Vianočná besiedka
ŠKD / Vianočná besiedka
ŠKD / Vianočná besiedka

Zoznam noviniek