Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Dáma turnaj

ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj
ŠKD / Dáma turnaj

Zoznam noviniek