Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Noc v škole

Dňa 5.6.2015 nastal pre niektorých z nás veľký deň. Blížila sa 18:00 hodina  a my spolu s rodičmi sme vchádzali do školy s nabalenými taškami, spacákmi a množstvom dobrôt. V očkách strach a obavy, čo nás čaká a či to vôbec zvládneme bez svojej maminky a tatka.No obavy mali aj rodičia.

V herni nás privítali naše známe  a usmievavé vychovávateľky a hneď bolo po strachu a obavách. Program bol veľmi pestrý. Najprv sme mali uhádnuť meno zakliateho,  nezbedného  ducha školy, získaním indícií. Plnili sme rôzne náročné ale i zábavné úlohy, pri ktorých sme dokázali, že nie sme žiadne "BÉČKA". Odmenou nám bol nájdený poklad. Večera nám všetkým chutila, veď sme si ju pripravili samy. Najzábavnejšou časťou bola pyžamová párty a nočné strašenie. To bolo super! Po hygiene a príprave provizórnych postielok sa výborne zaspávalo pri kreslenej rozprávke. O 12:00 hod. sa herňou ozývalo fučanie a chrápkanie, iba p.vychovávateľky bdeli nad našim  pokojným spánkom. Ráno sa veru niektorým z nás nechcelo ísť domov.To bolo znamenie, že akcia sa vydarila a už teraz sa tešíme na budúci rok.
Spracovala: Jana Ivaničová
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole
ŠKD / Noc v škole

Zoznam noviniek