Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Karnevalové ozdoby

ŠKD / Karnevalové ozdoby
ŠKD / Karnevalové ozdoby
ŠKD / Karnevalové ozdoby
ŠKD / Karnevalové ozdoby
ŠKD / Karnevalové ozdoby
ŠKD / Karnevalové ozdoby
ŠKD / Karnevalové ozdoby
ŠKD / Karnevalové ozdoby

Zoznam noviniek