Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Hráme sa a tvoríme

ŠKD / Hráme sa a tvoríme
ŠKD / Hráme sa a tvoríme
ŠKD / Hráme sa a tvoríme
ŠKD / Hráme sa a tvoríme
ŠKD / Hráme sa a tvoríme
ŠKD / Hráme sa a tvoríme
ŠKD / Hráme sa a tvoríme
ŠKD / Hráme sa a tvoríme
ŠKD / Hráme sa a tvoríme
ŠKD / Hráme sa a tvoríme
ŠKD / Hráme sa a tvoríme

Zoznam noviniek