Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Polročná party

Prvý polrok v škole je pre malých prváčikov niečo zvláštne a výnimočné. Prvé vysvedčenie, množstvo naučených písmen a kopec vedomostí, ktoré v škole získali. To všetko úspešne zvládli za pár mesiacov. Akí sme boli a ako sme sa správali aj v ŠKD, sme sa dozvedeli na párty, ktorú pre nás pripravila naša pani vychovávateľka. Celý polrok sme zbierali dobrých smajlíkov a tí najlepší boli odmenení krásnymi cenami. Nasledovalo malé občerstvenie a zábava sa mohla začať. Celé popoludnie bolo plné veselosti, tanca, dobrého papkania a zaujímavých súťaží. Ani sme si neuvedomili, ako ten čas letí. Domov sme odchádzali s boľavými nôžkami a s pocitom príjemne stráveného popoludnia.

SPRACOVALA: Jana Ivaničová a deti II. oddelenia

ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party
ŠKD / Polročná party

Vážení rodičia,

záleží Vám, aby Vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne?

Sme tu pre Vás !!!

V našom školskom zariadení deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent. Máme k dispozícii školský dvor na aktívny pobyt vonku, relaxačnú miestnosť, niekedy aj telocvičňu.

V každom oddelení majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti.

Pripravujú sa aj na vyučovanie, a to hlavne precvičovaním učiva a písaním domácich úloh. Využívajú s k tomu rôzne didaktické hry, doplňovačky, tajničky, kvízy, zmyslové hry a hlavolamy.


Kontakt

Ing. Katarína Vilimová, vedúca
+421 911 437 603
zastupkyna@zsdrabova.sk

Zoznam noviniek