Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Športové popoludnie

ŠKD / Športové popoludnie
ŠKD / Športové popoludnie
ŠKD / Športové popoludnie
ŠKD / Športové popoludnie
ŠKD / Športové popoludnie
ŠKD / Športové popoludnie
ŠKD / Športové popoludnie
ŠKD / Športové popoludnie

Zoznam noviniek