Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Keď vonku prší.

ŠKD / Keď vonku prší.
ŠKD / Keď vonku prší.
ŠKD / Keď vonku prší.
ŠKD / Keď vonku prší.
ŠKD / Keď vonku prší.
ŠKD / Keď vonku prší.
ŠKD / Keď vonku prší.
ŠKD / Keď vonku prší.

Zoznam noviniek