Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Vianočný kapor

ŠKD / Vianočný kapor
ŠKD / Vianočný kapor
ŠKD / Vianočný kapor
ŠKD / Vianočný kapor
ŠKD / Vianočný kapor
ŠKD / Vianočný kapor
ŠKD / Vianočný kapor
ŠKD / Vianočný kapor

Zoznam noviniek