Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Dáma 3

ŠKD / Dáma I.oddelenie
ŠKD / Dáma I.oddelenie
ŠKD / Dáma I.oddelenie
ŠKD / Dáma I.oddelenie
ŠKD / Dáma I.oddelenie
ŠKD / Dáma I.oddelenie
ŠKD / Dáma I.oddelenie
ŠKD / Dáma I.oddelenie

Zoznam noviniek