Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Vianočné tvorenie

ŠKD / Vianočné tvorenie
ŠKD / Vianočné tvorenie
ŠKD / Vianočné tvorenie
ŠKD / Vianočné tvorenie
ŠKD / Vianočné tvorenie
ŠKD / Vianočné tvorenie
ŠKD / Vianočné tvorenie
ŠKD / Vianočné tvorenie

Zoznam noviniek