Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Turnaj v ŠKD

ŠKD / Turnaj v ŠKD
ŠKD / Turnaj v ŠKD
ŠKD / Turnaj v ŠKD
ŠKD / Turnaj v ŠKD
ŠKD / Turnaj v ŠKD
ŠKD / Turnaj v ŠKD
ŠKD / Turnaj v ŠKD
ŠKD / Turnaj v ŠKD
ŠKD / Turnaj v ŠKD

Zoznam noviniek