Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Varenie

Naše prvé " VARENIE"

Jedného dňa nám pani vychovávateľka navrhla, či sa nechceme naučiť pripravovať pomazánky. Samozrejme sme súhlasili. Doniesli sme si potraviny a výroba výborných pomazánok sa mohla začať. Krájalo sa, miešalo a natieralo. Niektorí z nás držali nôž po prvýkrát, no napriek tomu sa dielo podarilo a zdravé pomazánky so zeleninkou nám všetkým chutili. Dôkazom toho boli prázdne taniere. Tešíme sa na budúce sladké tvorenie. 
Spracovala Jana Ivaničová a deti II. oddelenia
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie

Zoznam noviniek