Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Varenie

Naše prvé " VARENIE"

Jedného dňa nám pani vychovávateľka navrhla, či sa nechceme naučiť pripravovať pomazánky. Samozrejme sme súhlasili. Doniesli sme si potraviny a výroba výborných pomazánok sa mohla začať. Krájalo sa, miešalo a natieralo. Niektorí z nás držali nôž po prvýkrát, no napriek tomu sa dielo podarilo a zdravé pomazánky so zeleninkou nám všetkým chutili. Dôkazom toho boli prázdne taniere. Tešíme sa na budúce sladké tvorenie. 
Spracovala Jana Ivaničová a deti II. oddelenia
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie
ŠKD / Varenie

Vážení rodičia,

záleží Vám, aby Vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne?

Sme tu pre Vás !!!

V našom školskom zariadení deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent. Máme k dispozícii školský dvor na aktívny pobyt vonku, relaxačnú miestnosť, niekedy aj telocvičňu.

V každom oddelení majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti.

Pripravujú sa aj na vyučovanie, a to hlavne precvičovaním učiva a písaním domácich úloh. Využívajú s k tomu rôzne didaktické hry, doplňovačky, tajničky, kvízy, zmyslové hry a hlavolamy.


Kontakt

Ing. Katarína Vilimová, vedúca
+421 911 437 603
zastupkyna@zsdrabova.sk

Zoznam noviniek