Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

5D kino

Detičky z III. oddelenia si počas celého roka zbierajú červených a čierných mravčekov. Niektorí ich už mali toľko, že sa naša p. vychovávateľka Renátka rozhodla potešiť svoje deti za vzorné správanie a navštívili obchodné centrum Galéria. Zamierili rovno do 5D kina. Najprv si všetci pozreli náučný film Vesmír, ktorý deti fascinoval a neskôr si mohli vybrať ešte jeden film podľa svojho želania :) Teraz III. oddeleniu nezostáva nič iné, len zbierať poctivo mravčekov a netrpezlivo čakať ako ich p. vychovávateľka Renátka znovu prekvapí.

ŠKD / 5D kino
ŠKD / 5D kino
ŠKD / 5D kino
ŠKD / 5D kino
ŠKD / 5D kino
ŠKD / 5D kino
ŠKD / 5D kino
ŠKD / 5D kino
ŠKD / 5D kino
ŠKD / 5D kino
ŠKD / 5D kino

Vážení rodičia,

záleží Vám, aby Vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne?

Sme tu pre Vás !!!

V našom školskom zariadení deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent. Máme k dispozícii školský dvor na aktívny pobyt vonku, relaxačnú miestnosť, niekedy aj telocvičňu.

V každom oddelení majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti.

Pripravujú sa aj na vyučovanie, a to hlavne precvičovaním učiva a písaním domácich úloh. Využívajú s k tomu rôzne didaktické hry, doplňovačky, tajničky, kvízy, zmyslové hry a hlavolamy.


Kontakt

Ing. Katarína Vilimová, vedúca
+421 911 437 603
zastupkyna@zsdrabova.sk

Zoznam noviniek