Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Svetový deň mlieka

ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka
ŠKD / Svetový deň mlieka

Zoznam noviniek