Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Párty

ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie
ŠKD / Párty I. oddelenie

Zoznam noviniek