Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Sobík

ŠKD / Sobík
ŠKD / Sobík
ŠKD / Sobík
ŠKD / Sobík
ŠKD / Sobík
ŠKD / Sobík
ŠKD / Sobík
ŠKD / Sobík
ŠKD / Sobík
ŠKD / Sobík
ŠKD / Sobík

Zoznam noviniek