Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Dáma 5

ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5
ŠKD / Dáma 5

Zoznam noviniek