Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Vianočné ozdoby

ŠKD / Vianočné ozdoby
ŠKD / Vianočné ozdoby
ŠKD / Vianočné ozdoby
ŠKD / Vianočné ozdoby
ŠKD / Vianočné ozdoby
ŠKD / Vianočné ozdoby
ŠKD / Vianočné ozdoby
ŠKD / Vianočné ozdoby

Zoznam noviniek