Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Jeseň

Pestrofarebná jeseň dáva veľa  možností k tvoreniu. Aj my sme sa pokúsili o farebné jesenné stromy, ale  trocha inak. Práce boli zaujímavé. Vydarené výtvory zdobia chodby našej školy. A jabĺčka, tekvičky....? Tie boli náročnejšie. Veď sme prvý krát vyskúšali techniku zvanú kašírovanie. Ale my sme deti šikovné a tak sa práca vydarila. Veď, posúďte sami.

Spracovala vychovávateľka Jana Ivaničová  a deti IV. oddelenia

ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok
ŠKD / nový článok

Vážení rodičia,

záleží Vám, aby Vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne?

Sme tu pre Vás !!!

V našom školskom zariadení deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent. Máme k dispozícii školský dvor na aktívny pobyt vonku, relaxačnú miestnosť, niekedy aj telocvičňu.

V každom oddelení majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti.

Pripravujú sa aj na vyučovanie, a to hlavne precvičovaním učiva a písaním domácich úloh. Využívajú s k tomu rôzne didaktické hry, doplňovačky, tajničky, kvízy, zmyslové hry a hlavolamy.


Kontakt

Ing. Katarína Vilimová, vedúca
+421 911 437 603
zastupkyna@zsdrabova.sk

Zoznam noviniek