Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

I. oddelenie

I. oddelenie vyhralo súťaž AGRO - MILKU
ŠKD / I. oddelenie
ŠKD / I. oddelenie
ŠKD / I. oddelenie
ŠKD / I. oddelenie
ŠKD / I. oddelenie
ŠKD / I. oddelenie

Zoznam noviniek