Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Halloween I. oddelenie

ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava
ŠKD / Halloweenska zábava

Zoznam noviniek