Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Organizácia v ŠKD

Ranná činnosť 06:00 – 07:45
Odchod žiakov na vyučovanie 07:45
Činnosť v ŠKD Po 4. vyuč. hodine Po 5. vyuč. hodine
Odchod žiakov do ŠKD 11:40 12:35
Obed 11:50 – 12:20 12:45 – 13:10
Oddychová činnosť 12:20 – 13:00 13:10 – 13:30
Záujmová činnosť 13:00 – 14:00 13:30 – 14:10
Rekreačná činnosť 14:00 – 15:00 14:10 – 15:00
Olovrant  15:00 – 15:10 15:00 – 15:10
Príprava na vyučovanie 15:10 – 16:00 15:10 – 16:00
Dlhá služba 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00


Vážení rodičia,

záleží Vám, aby Vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne?

Sme tu pre Vás !!!

V našom školskom zariadení deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent. Máme k dispozícii školský dvor na aktívny pobyt vonku, relaxačnú miestnosť, niekedy aj telocvičňu.

V každom oddelení majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti.

Pripravujú sa aj na vyučovanie, a to hlavne precvičovaním učiva a písaním domácich úloh. Využívajú s k tomu rôzne didaktické hry, doplňovačky, tajničky, kvízy, zmyslové hry a hlavolamy.


Kontakt

Ing. Katarína Vilimová, vedúca
+421 911 437 603
zastupkyna@zsdrabova.sk

Zoznam noviniek