Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Ruské slovo

18. januára sme sa stretli v školskom kolo súťaže Ruské slovo v prednese pôvodnej poézie a prózy. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova a prehlbovať záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru. Téma tohto ročníka - Дружба начинается с улыбки – oslovila malých i väčších súťažiacich. Svojím prednesom dokázali, že ich ruský jazyk naozaj baví. Chvíle pred vyhodnotením nám spríjemnil, a niektorých aj roztancoval, spevácky súbor Družba.

Novinky & fotogaléria / Ruské slovo
Novinky & fotogaléria / Ruské slovo
Novinky & fotogaléria / Ruské slovo
Novinky & fotogaléria / Ruské slovo
Novinky & fotogaléria / Ruské slovo
Novinky & fotogaléria / Ruské slovo
Novinky & fotogaléria / Ruské slovo

Zoznam noviniek