Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Hodnotenie čistoty

Celoročná medzitriedna súťaž „Čistota tried“  má na našej škole už riadne dlhú tradíciu. Novinkou bolo, že v tomto školskom roku vybrané kritéria hodnotila dvojica žiakov zo 4.-9. ročníka, resp. členovia školského parlamentu. Novinka sa nám vcelku osvedčila, preto v nej budeme pokračovať aj naďalej. Titul najčistejšia trieda v školskom roku 2016/2017 s počtom bodov 245 na prvom stupni získala 1.A, na druhom stupni s počtom bodov 242 trieda 6.A. Od rodičovského združenia získali víťazi za celoročnú snahu obrovskú tortu. To ako sa tešili a celkový priebeh súťaže si môžete prezrieť v priloženej fotogalérii. Blahoželáme!  

Novinky & fotogaléria / Hodnotenie čistoty
Novinky & fotogaléria / Hodnotenie čistoty
Novinky & fotogaléria / Hodnotenie čistoty
Novinky & fotogaléria / Hodnotenie čistoty
Novinky & fotogaléria / Hodnotenie čistoty
Novinky & fotogaléria / Hodnotenie čistoty

Zoznam noviniek