Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Exkurzia

Žiaci  III.B triedy sa zúčastnili exkurzie na dopravnom ihrisku na Alejovej ulici. Počas exkurzie žiaci získali nové praktické skúsenosti z dopravnej výchovy priamo na chodníku pre cyklistov. Bezpečnú jazdu vyskúšali na bicykloch a kolobežkách. Na záver exkurzie tretiaci absolvovali teoretickú  výučbu. Získané skúsenosti môžu využiť priamo na miestnych komunikáciách.

Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia
Novinky & fotogaléria / Exkurzia

Zoznam noviniek