Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Deň materinského jazyka

Deň materinského jazyka (21.02.) zaviedla organizácia UNESCA v roku 1999 ako pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete.

Svoj záujem o našu materinčinu sme zintenzívnili nielen na hodinách SJL a VYV, ale aj prostredníctvom mimoškolských podujatí. Komplex aktivít zameraných na vyzdvihnutie hodnôt a zviditeľňovanie nášho jazyka vyvrcholil výstavou našich prác vo vestibule školy, vlastnej tvorby vo výtvarnom i literárnom umení a zábavným kvízom. Samozrejme, nemohla chýbať ani práca s textom zameraná na gramatickú, lexikálnu i štylistickú stránku jazyka.


Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka
Novinky & fotogaléria / Deň materinského jazyka

Zoznam noviniek