Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Ibobor

Ako to už býva zvykom, aj v novembri tohto školského roka mali žiaci našej školy možnosť riešiť súťažný test na počítači v rámci informatickej súťaže iBobor.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. 

Súťažilo sa v 4.kategóriách:

  • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ
  • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ
  • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia
  • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia

 Zúčastnilo sa jej spolu 72 žiakov 2. – 9. ročníka.

Najúspešnejší v jednotlivých kategóriách boli:

Drobci:

Kavoň Daniel z 2.A dosiahol 66,67 %

Horváthová Karin z 2.A dosiahla 66,67%

Kamila Lehetová z 3.B dosiahla 66,67%

Prokopová Michaela z 2.B dosiahla 55,55%

Pahuli Jonáš z 3.A dosiahol 55,55%

Krepelka Matej z 3.A dosiahol 55,55%

Oskar Zathurecký z 3.B dosiahol 55.55%.

Bobríci:

Ján Žarnay z 5.A dosiahol 79,17%

Juliana Briškarová zo 4.B dosiahla 75%

Maroš Ludvik z 5.B dosiahol 75%

Alexander Benko z 5.B dosiahol 75%

Ema Červeňáková z 5.B dosiahla 75%

Andrej Revák zo 4.B dosiahol 70,83

Milan Demeter z 5.A dosiahol 69,79%

Martin Antala zo 4.B dosiahol 66,67

Tomáš Horváth z 5.A dosiahol 62,5%

Benjamíni:

Nelly Mártonová zo 7.A dosiahla 100%

Ondrej Turis zo 7.B dosiahol 100%

Samuel Šándor zo 7.A dosiahol 95%

Viktória Macáková zo 7.B dosiahla 80,01%

Ema Plichtová zo 7.A dosiahla 76,28%

Simon Sekela zo 6.A dosiahol 66,69%

Kadeti:

Lenka Bradáčová z 9.A dosiahla 91,68%

Juraj Bodnár z 9.A dosiahol 83,35%

Terézia Kimáková z 8.A dosiahla 71,69%

Samuel Kundrát z 9.A dosiahol 70,03%

Celkové prvenstvo na našej škole získali Ondrej Turis a Nelly Mártonová, ktorý dosiahli neuveriteľných 100%.


Novinky & fotogaléria / Ibobor
Novinky & fotogaléria / Ibobor
Novinky & fotogaléria / Ibobor
Novinky & fotogaléria / Ibobor
Novinky & fotogaléria / Ibobor
Novinky & fotogaléria / Ibobor
Novinky & fotogaléria / Ibobor
Novinky & fotogaléria / Ibobor
Novinky & fotogaléria / Ibobor
Novinky & fotogaléria / Ibobor

Zoznam noviniek