Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Nové posily

Prvý deň v novom školskom roku bol síce upršaný a studený, ale našich najmenších prváčikov neodradil. Už od skorého rána  sa spolu s rodičmi zhromažďovali vo vestibule našej Drabky, kde ich už očakávali ich pani učiteľky a pani vychovávateľky. Slávnostný program po odznení štátnej hymny zahájila pani riaditeľka svojím príhovorom a veselou básničkou ich zabavili ôsmačky Ali a Gomi. Tváričky našich najmenších žiarili a boli plné očakávania aj keď prechádzali zlatou bránou do svojich novučičkých tried. Na ich dlhej ceste na našej Drabke im prajeme veľa úspechov a radostí z nich. Prvé momenty zo 4.septembra 2017 zachytávajú veľmi živo aj nasledovné fotografie.

Novinky & fotogaléria / Nové posily
Novinky & fotogaléria / Nové posily
Novinky & fotogaléria / Nové posily
Novinky & fotogaléria / Nové posily
Novinky & fotogaléria / Nové posily
Novinky & fotogaléria / Nové posily
Novinky & fotogaléria / Nové posily
Novinky & fotogaléria / Nové posily

Zoznam noviniek