Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Zasvätenie Panne Márií

Mesiac október je zasvätený ružencovej Panne Márii.

Modliť sa ruženec za deti a ešte skôr s deťmi, učiť ich od malička brať do rúk túto mocnú zbraň – je veľká vec.  Zdalo by sa, že nie je pre ne vôbec vhodná, ale na našej púti do diecéznej svätyne Panny Márie Ružencovej v Obišovciach som sa presvedčila, že to  nie je len „záležitosťou starších ľudí“. Miestny pán farár o. Michal nám priblížil históriu miesta a obdaroval kópiou zázračného obrazu.  Ďalej sme putovali do Ľutiny, ktorej   Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky bola 9. júna 2010 pričlenená zvláštnym putom duchovného príbuzenstva k Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme s privilégiom plnomocných odpustkov. O. Jozef nám vďačne porozprával dejiny pútneho miesta a požehnal zakúpené predmety. Ako ozajstní pútnici sme  si viacerí očistili srdcia v dobrej sv. spovedi. Cestou domov sme sa opäť spontánne modlili – tentoraz korunku Božieho milosrdenstva. Verím, že sme do  našich domovov priniesli aspoň trochu pokoja a tiež i dôvery voči našej nebeskej Matke.

Novinky & fotogaléria / Zasvätenie Panne Márií
Novinky & fotogaléria / Zasvätenie Panne Márií
Novinky & fotogaléria / Zasvätenie Panne Márií
Novinky & fotogaléria / Zasvätenie Panne Márií
Novinky & fotogaléria / Zasvätenie Panne Márií

Zoznam noviniek