Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Vernisáž

,,Slávme slávu slávnych Slávov,,

týmito slovami sa začala vernisáž putovnej výstavy Slovenský ornament Štefana Leonarda Kostelníčka v priestoroch vstupného vestibulu našej školy v pondelok 05. 02. 2018. Kolorit folklórnej atmosféry zvýraznili svojím lahodným spevom naše švárne vycifrované  speváčky: Michaela Tóthová z VIII. A a Nina Sluková s Natáliou Surmovou z V. A, ktoré zanôtili duet. Tvorbu  ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka priblížila tá najpololanejšia: kurátorka výstavy PhDr. Gabriela Čiasnohová, popredná členka Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej a odborná lektorka Súkromného etnografického múzea HUMNO na sídlisku KVP v Košiciach. Žiakov  IV. B sprevádzala počas vernisáže ich triedna učiteľka, Mgr. S. Lexmanová. Ôsmaci prišli v doprovode Mgr. P. F. Tobiášovej. Čaviarnička nesklamala a svojím hosťom pričaviarničkovala fajnôtky - tak sa predsa patrí na každej vernisáži. Obrovská vďaka patrí pani riaditeľke našej školy, Ing. Mgr. Annamárii Kmiťovej, ktorá nám všetkým umožnila ten jedinečný zážitok. Ornamenty v nás, milá pani riaditeľka, budú celý život rezonovať. Ďakujem rodičom našich žiakov, ktorí napiekli dobroty i mojim pomocníčkam a všetkým, ktorí neľutovali svoj čas a priložili svoje pracovité ruky a um k zdarnému dielu. Výstava potrvá do 21. 02. 2018. Dotvárajú ju skromné ornamentálne práce našich žiakov.

Mgr. M. Šafaříková

Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž
Novinky & fotogaléria / Vernisáž

Zoznam noviniek