Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Dúhový týždeň

V čase od 18.5 do 22.5  prebiehal na ZŠ Drábova 3, Košice “DÚHOVÝ TÝŽDEŇ“.

Základná škola sa zmenila na nepoznanie. Naši žiaci, učitelia premenili školské prostredie na krásnu paletu farieb. Farebne sme  prispôsobili oblečenie podľa dní:

FARBY  DŇA :

PONDELOKoranžová

UTOROKmodrá

STREDAžltá

ŠTVRTOKzelená

PIATOKčervená

Cieľom DÚHOVÉHO TÝŽDŇA sme chceli  upriamiť pozornosť žiakov 1. stupňa základných škôl na životné prostredie a pomôcť žiakom orientovať ich činnosť  na zmysluplné a zdravé aktivity.

Uskutočnili sme aj vedomostný kvíz v 3. ročníku, z oblasti prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality. Súčasťou podujatia bola aj veľká prestávka , ktorú žiaci trávia v átriu školy, na zdravom vzduchu obklopení parkovou výsadbou.

Odporúčaný rozmer  dostala akcia v súčinnosti s nástenkou a výtvarnými prácami žiakov.

Víťazné triedy: 1. miesto: 4.A trieda

                          2. miesto: 2.A trieda

                          3. miesto:3.A trieda

Sladká odmena LENTILKAMI potešila všetkých.

autor: PaedDr. G. Knapová

Fotodokumentácia: PaedDr. J .Prokopová                     

Novinky & fotogaléria / Dúhový týždeň
Novinky & fotogaléria / Dúhový týždeň
Novinky & fotogaléria / Dúhový týždeň
Novinky & fotogaléria / Dúhový týždeň
Novinky & fotogaléria / Dúhový týždeň

Zoznam noviniek