Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Veľká škola

Vo štvrtok 16.03.2017 sa otvorili dvere našej Drabky pre širokú verejnosť! Každý, kto chcel zažiť zaujímavé popoludnie plné hier, zábavy, športu, či sa dozvedieť niečo o výrobe kníh, zoznámiť sa s našimi priestormi, žiakmi a učiteľmi a mnoho iného nesmel chýbať. O privítanie sa tradične postarali Šašo so Šašulienou, rolí sprievodkýň sa zhostili naše žiačky Dominika, Ema, Viki, Zuzka, Anička, Viki a Lucka. Budúci prváci si mohli vyskúšať počítanie na interaktívnej tabuli s pani učiteľkou Lexmanovou, ale aj v anglickom jazyku s pani učiteľkou Prokopovou; objaviť svojho kreatívneho ducha mohli s pani vychovávateľkami Renátkou a Jankou na tvorivých dielňach, kde samozrejme nemohlo chýbať obľúbené maľovanie na tvár; vo výtvarnom ateliéri, kde mohli s pánom učiteľom Gállom využívať rôzne techniky kresby postáv. O doplnenie energie medzi jednotlivými stanovištiami sa postaral Divadelný krúžok pod vedením pani učiteľky Mackovej v Čaviarničke. Okrem teplých nápojov a sladkého prekvapenia ponúkli návštevníkom aj svoje predstavenie O modernej Popoluške. Posilnená návšteva sa potom presunula do telocvične, kde ich čakal florbalový zápas, prekážkové dráhy a rôzne športové aktivity s usmievavými učiteľmi p. Henkrichom a p. Vámosom. Výroba kníh s pánom Jarábekom neoslovila len deti a rodičov, ale aj žiakov 2. stupňa a učiteľov. I touto cestou ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii príjemného popoludnia, o čom svedčí aj fakt, že niektorým sa ani nechcelo odísť a už teraz sa tešíme na našich budúcich prvákov! 

Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola
Novinky & fotogaléria / Veľká škola

Zoznam noviniek