Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Olympiáda

1.decembra sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 17 odvážlivci v dvoch vekových kategóriách riešili ťažké úlohy z anglickej gramatiky a slovnej zásoby, predvádzali svoje schopnosti v čítaní a počúvaní s porozumením. A to ich ešte na záver čakala obávaná „picture story“. Všetci to zvládli a my Vám ponúkame výsledky. V kategórii 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) vyhrala Zuzka Tekáčová zo VII.A triedy. V kategórii 1B (žiaci 8. – 9. ročníka) vyhrala Dominika Andrášová z IX.A triedy. Obidve dievčatá postúpili do obvodného kola.

Jana Nováková

Novinky & fotogaléria / Olympiáda
Novinky & fotogaléria / Olympiáda

Zoznam noviniek