Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Exkurzia v banke

Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili exkurzie v rámci hodiny finančnej gramotnosti. Navštívili sme pobočku Slovenskej sporiteľne na  Pribinovej ulici v Košiciach. Zamestnanci pripravili pre žiakov zaujímavý program v spolupráci s učiteľom finančnej gramotnosti. V prvej časti  bola pre žiakov pripravená prezentácia, kde boli vysvetlené základné pojmy súvisiace so sporením  a bližšie priblížený význam bánk pre občanov zábavnou  formou. V druhej časti si žiaci  prezreli priestory banky, kde boli pripravené názorné ukážky fungovania bankových služieb. Okrem iných mohli preskúmať ochranné prvky bankoviek, výber peňazí z bankomatu. Na záver riešili testové otázky čo nového sa naučili počas exkurzie. Každý žiak dostal aj praktický darček. Dúfame, že budeme pokračovať v podobných aktivitách na hodinách finančnej gramotnosti  aj naďalej.

Mgr. Pavel Vámos

Novinky & fotogaléria / Exkurzia v banke
Novinky & fotogaléria / Exkurzia v banke

Zoznam noviniek