Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Múdro sporiť

Žiaci 4.B triedy  navštívili v rámci hodín finančnej gramotnosti interaktívnu  výstavu  „Múdro sporiť a rozumne míňať“ vo VSM  v Košiciach. Výstava umožnila žiakom získať nové praktické a teoretické vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti.

Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť
Novinky & fotogaléria / Múdro sporiť

Zoznam noviniek