Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Živá knižnica

Dňa 17. 1. 2018 sa uskutočnila aktivita "Spolupráca na Živej knižnici". Túto aktivitu sme realizovali v spolupráci s organizáciou  MVO PROXIMA*, ktorá  sa dlhodobo venuje oblasti rozvoja kľúčových kompetencií detí a mládeže, neformálnemu vzdelávaniu a lektorovaniu. Venuje sa problematike ľudských práv a predchádzaniu všetkým formám diskriminácie a to hlavne formou školení a seminárov ako aj veľmi populárnou metódou Živých knižníc. MVO PROXIMA* patrí medzi prvých organizátorov živých knižníc na Slovensku a jej knihovníci svoje skúsenosti využívajú aj pri spolupráci s takými partnermi ako je IUVENTA – SIM, EHMK 2013 – projekty SPOTS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI a iné. Ďakujeme organizácii MVO PROXIMA* a jej hosťom z Poľska a Dánska, ktorí nás poctili svojou návštevou a obohatili žiakov našej školy v problematike ľudských práv, diskriminácií a drogových závislostí. Stretnutie bolo obohatením, pretože žiaci sa tiež stretli s veľmi aktuálnou problematikou tretieho sektora. 

Novinky & fotogaléria / Živá knižnica
Novinky & fotogaléria / Živá knižnica
Novinky & fotogaléria / Živá knižnica
Novinky & fotogaléria / Živá knižnica
Novinky & fotogaléria / Živá knižnica
Novinky & fotogaléria / Živá knižnica
Novinky & fotogaléria / Živá knižnica
Novinky & fotogaléria / Živá knižnica
Novinky & fotogaléria / Živá knižnica

Zoznam noviniek