Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Literárny kvíz

,,Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom."
(Ján Amos Komenský)

Držiac sa výroku J. A. Komenského si v stredu 18.04.2018 zmerali trojčlenné družstva zložené zo žiakov II. stupňa vedomosti a zručnosti v 2. ročníku literárneho kvízu. V tohtoročnom kvíze sme sa zamerali na najobľúbenejší žáner detí i dospelých- rozprávku, veď kto neočakáva vždy dobrý koniec? Jednotlivé družstvá sme poobracali z každej strany- vedomosti sme preverovali v tajničke i vedomostnom teste, ďalšie kolá už boli zamerané na všeobecný prehľad, čítanie s porozumením a vlastnú tvorivosť. Výsledok vlastnej tvorivosti- fantastická rozprávka s trojstupňovou gradáciou, čarovným predmetom a povinným slovom Základná škola Drábova- uverejníme v najbližšom čísle časopisu Lampáš. Najúspešnejšími riešiteľmi sa stali Nelly, Miška a Ema zo 6.A, dievčenskému družstvu z 8.A sa nepodarilo obhájiť minuloročné prvenstvo. Najusmievavejším a zároveň najprekvapivejším družstvom sa stali, „nováčikovia“  na II. stupni, 5.A, v ktorom rastie veľká konkurencia.

Všetkým zúčastneným blahoželáme!

®P.FT.


Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz
Novinky & fotogaléria / Literárny kvíz

Zoznam noviniek