Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Putovanie

Putovanie je náročné, ale to naše nebolo. Na ukrajovanie kilometrov nám totiž poslúžil autobus. Najprv sme sa zastavili vo výrobni hostií v Prešove. Na prvý pohľad by sa zdalo, že ich výroba je jednoduchá a nenáročná. Keď sme odchádzali, tak nemenovaný siedmak mi hovorí: „Sestra, ani som si nemyslel, že to môže byť tak namáhavé.“  V duchu som si pomyslela, ako fajn, že na to prišiel sám – bude si vedieť vážiť prácu iných. Z Prešova sme sa presunuli do Ľutiny – najväčšieho grecko-katolíckeho pútnického miesta  u nás. Miestny kňaz nám vďačne vysvetlil ikonostas, postavy na ňom. Obdivovali sme nádherné mozaiky – niekoľko metrové -  Božieho milosrdenstva i mnohých svätých. Zaujali nás aj skanzem zmenšených drevených kostolíkov, ktorý bol detailne vypracovaný a naozaj prekrásny. Bodkou bola návšteva miesta, kde sa v r. 1851 zjavil sv. Mikuláš jednoduchej žene Zuzane Fekete, ktorá je na tom mieste aj pochovaná.

Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie
Novinky & fotogaléria / Putovanie

Zoznam noviniek