Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Literárne Košice

Celoslovenská literárna súťaž vo vlastnej tvorbe. Tohtoročné témy: Niekde sa stala chyba, Nohy mi vrástli do zeme, Vstúpil/a som do svojho obľúbeného filmu. Do súťaže bolo zapojených 34 našich žiakov. Deviati z nich boli ocenení.

1. miesto - Ema Beerová, VII. B, kategória: ,,Nohy mi vrástli do zeme,,  

3. miesto - Simon Sekela, VI. A, kategória: ,,Nohy mi vrástli do zeme,,  

Čestné uznania získali 7 žiaci:

Vanda, V. B, kategória: ,,Nohy mi vrástli do zeme,, ,

Tatiana, VI. A, kategória: ,,Niekde sa stala chyba,, ,

Lukáš, V. B, kategória: ,,Niekde sa stala chyba,, ,

Tomáš, VI. A, kategória: ,,Niekde sa stala chyba,, ,

Marcel, V. B, kategória: ,,Vstúpil som do svojho obľúbeného filmu,, ,

Adrián, VII. B, kategória: ,,Vstúpil som do svojho obľúbeného filmu,, ,

Pavolk, VI. A, kategória: ,,Vstúpil som do svojho obľúbeného filmu,, .

Ocenenia si prevzali v priestoroch Knižnice pre mládež mesta Košice 02. 05. 2019.

Mgr. M. Šafaříková

Novinky & fotogaléria / Literárne Košice
Novinky & fotogaléria / Literárne Košice
Novinky & fotogaléria / Literárne Košice
Novinky & fotogaléria / Literárne Košice
Novinky & fotogaléria / Literárne Košice
Novinky & fotogaléria / Literárne Košice
Novinky & fotogaléria / Literárne Košice
Novinky & fotogaléria / Literárne Košice

Zoznam noviniek