Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Marec

Čítaním si obohacujeme slovnú zásobu, podporujeme fantáziu, zlepšuje sa nám pravopis a dokonca, vedecky je potvrdené, že sa ním znižuje stres, riziko ochorenia na Alzheimerovu chorobu, zlepšuje sa analytické myslenie i nálada. Preto sme hneď od začiatku mesiaca začali aktívne. Počas celého mesiaca triedy prvého a druhého stupňa venovali dve hodiny z vyučovania návšteve VKJB na Hemerkovej ulici.

Knižné novinky i súťažné disciplíny zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti priniesli žiakom druhého stupňa sladké odmeny.

V 6.A a 8.A sme zrealizovali druhý ročník projektov Moja najobľúbenejšia (prečítaná) kniha. Šiestaci odporúčajú: Ako vycvičiť rodičov, Výbušný experiment, Dračie údolie  alebo „klasiku“ Harry Potter. Ôsmaci sa žánrovo vykryštalizovali. Väčšina siahla po fantasy alebo hororovej literatúre (Selekcia, Zrodená pre smrť, Percy Jackson) a  ľúbostnom románe (Falošný bozk, Mŕtve dievča neklame, Eleanor a Park).

Nelly a Mišo zo 6.A pripravili rozhlasovú reláciu, v ktorej ozrejmili históriu a dôvod oslavy knihy a vedecky argumentovali, prečo je dobré a zdraviu prospešné čítať aspoň 10 minút denne.

Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec
Novinky & fotogaléria / Marec

Zoznam noviniek