Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Podmorská rozprávka

Držiac sa hesla : „Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť,“ sme vo štvrtok 23.03.2017 premiestnili piatakov z ich kmeňových tried a hodiny literatúry do Bábkového divadla v Košiciach. Podkutí vedomosťami z teórie literatúry, dramatickej výchovy i rozprávky sme nesledovali Podmorskú rozprávku len ako sled rozprávkového deja, ale museli sme sa zamerať na typy bábok, vonkajšiu kompozíciu, znaky a typy rozprávky a veľa iného. Analýza bábkovej hry a diskusia skoro po týždni, ale už v triede, dopadla aj na prekvapenie učiteľky veľmi dobre! Preto sa už teraz tešíme, čo si pre nás tie slovenčinárky znova nachystajú! 

Novinky & fotogaléria / Podmorská rozprávka
Novinky & fotogaléria / Podmorská rozprávka
Novinky & fotogaléria / Podmorská rozprávka

Zoznam noviniek