Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Návšteva

27.apríla 2017 sme v škole privítali vzácnu návštevu. Našu Drábku navštívili primátor mesta Košice Richard Raši, viceprimátorka Renáta Lenártová a vedúca oddelenia školstva Alžbeta Tamásová. Pripravili sme si pre nich zaujímavý kultúrny program, v ktorom sa predstavili Amélia Kavoňová, Michal Hoľan, Miška Tóthová, Ninka Sluková a Katka Janošková. Po milých slovách a príjemnom programe si v sprievode pani riaditeľky naši hostia pozreli priestory školy a nové sociálne zariadenia, ktoré pán primátor prestrihnutím pásky symbolicky otvoril. Po prehliadke sme si dovolili pozvať hostí do našej čaviarničky a ukázať im tento zaujímavý projekt. Čaviarnička v podaní VII.B triedy zaujala a všetky pripravené dobroty chutili. Veľmi nás potešilo, že pani viceprimátorka o čaviarničke už počula :) Po príjemne strávenom čase, nám v našej školskej kronike zanechali hostia milé slová. Po ich odchode sme už trinástykrát v tomto škoslkom roku otvorili čaviarničku pre našich žiakov, ktorí si mohli vychutnať úžasné dobroty od žiakov zo VII.B triedy. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave a organizácii a veríme, že sa rovnako ako my tešíte z každého úspechu. Robíme to pre vás :)

Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva
Novinky & fotogaléria / Návšteva

Zoznam noviniek