Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Prednáška pre ôsmy

Dňa 10.10.2016 sa na ZŠ Drábová 3 v Košiciach, uskutočnila prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka na tému: "Vstupné drogy: alkoholizmus, tabakizmus." Prednášku zrealizovala  PhDr. Marianna Račková, PhD, psychológ, špeciálny sociálny poradca a odborný asistent  z TU, z katedry spoločenských vied.

Novinky & fotogaléria / Prednáška pre ôsmy a deviaty ročník
Novinky & fotogaléria / Prednáška pre ôsmy a deviaty ročník

Zoznam noviniek