Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Výbuch sopky

Geografia patrí k obsahovo najrozmanitejším predmetom. Preto bolo možné, aby sa z piatakov na chvíľu stali sochári, stavbári, geológovia, maliari, chemici a v neposlednom rade geografi. V rámci projektu sa väčšina z nich rozhodla zrealizovať simuláciu výbuchu sopky, ktoré chŕlili lávu, ale podarili sa aj vyhasnuté typy sopiek.  Iní využili svoje počítačové zručnosti a pripravili prezentáciu s vybranými svetovými sopkami. Našli sa aj takí, ktorí zostrojili prehľadnú mapu s aktívnymi sopkami. Aj takto na našej škole vyzerá projektová výučba nielen geografie.

P.S.: Pri  výbuchoch sopiek sa nikomu nič nestalo, všetko prebiehalo z bezpečnej vzdialenosti a za dozoru pani učiteľky J Len upratovania bolo dosť  :D :D 

Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky
Novinky & fotogaléria / Výbuch sopky

Zoznam noviniek