Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Halloweenske neskúšanie

Tekvice, príšerky, masky a pomaľované tváričky. V tomto duchu sa niesol posledný predprázdninový školský deň - v duchu Halloweenskeho neskúšania. Zabavili sme sa na americký spôsob. Zobrali sme si z toho to najlepšie. Nemali by sme zabúdať na naše tradície. Na Slovensku si spomíname na tých, ktorí nás už opustili v dňoch 1. a 2. novembra. Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancom, položením kytíc a vencov k hrobu uctili svojich zosnulých. Venujme tichú spomienku tým, ktorí už nie sú medzi nami.

Naši milovaní budú v našich srdciach žiť dovtedy, kým na nich budeme spomínať.

Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie
Novinky & fotogaléria / Halloweenske neskúšanie

Zoznam noviniek