Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Čistota

Celoročná snaha o estetizáciu a čistotu triedy a okolitého priestoru má svojich víťazov!    

Titul najčistejšia trieda v školskom roku 2017/2018 s počtom bodov 240 na prvom stupni získala 1.A, na druhom stupni s počtom bodov 232 trieda 6.A. Tak, ako v minulom školskom roku, aj v tomto, triedy v jednotlivých mesiacoch hodnotili členovia školského parlamentu 4.-9. ročníka. Hodnotili podľa vopred stanovených kritérií (aktuálnosť nástenky, poriadok v šatni, usporiadanie hygienických vrecúšok, stav lavíc a stoličiek, poriadok v triede), kde bolo možné získať maximálne 5 bodov za každé kritérium. Hodnotiaci mohli udeliť aj bonusový bod za akúkoľvek položku, kt. sa im subjektívne najviac páčila.

Víťazom blahoželáme a za sladkú odmenu ďakujeme rodičovskému združeniu, resp. p. Mikitovej!

Novinky & fotogaléria / Čistota
Novinky & fotogaléria / Čistota
Novinky & fotogaléria / Čistota
Novinky & fotogaléria / Čistota
Novinky & fotogaléria / Čistota
Novinky & fotogaléria / Čistota
Novinky & fotogaléria / Čistota
Novinky & fotogaléria / Čistota

Zoznam noviniek