Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Medzinárodný deň

Násilím to začalo. Toleranciou pokračuje. Dňa 4.4. sa pripomína Medzinárodný deň bez násilia na počesť pamiatky Martina Luthera Kinga, ktorý bol v tento deň v roku 1968 zavraždený. Drabkáči ho v spolupráci s CPPaP spojili v súvislosti najmä s extrémizmom, ktorý je momentálne „in“. Bohužiaľ. Ale na druhej strane sa rozprávali a diskutovali o tom, ako tomu predísť. Toleranciou. Tak začnime každý sám od seba. Podporme túto skvelú a v tomto čase aktuálnu myšlienku. Ničím lepším ako znášanlivosť to nemôžeme urobiť.

Novinky & fotogaléria / Medzinárodný deň
Novinky & fotogaléria / Medzinárodný deň
Novinky & fotogaléria / Medzinárodný deň

Zoznam noviniek