Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Mikuláš

4. decembra na našu školu opäť zavítal svätý Mikuláš. Najviac sa z neho naši prváci. Okrem Mikuláša nechýbal ani čertovsky zlý čert či anjelik. Šikovnejší žiaci si pripravili krátku básničku, pesničku či tanček a  následne boli obdarení sladkou odmenou. Tá samozrejme neobišla ani ostatných. Mikuláš sa na deti z Drábky teší aj na budúci rok.

Janka Gomonaiová a Soňa Červeňáková

Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš
Novinky & fotogaléria / Mikuláš

Zoznam noviniek