Základná škola Drábova 3, Košice
 

Novinky & fotogaléria

Čistota tried

Celoročná medzitriedna súťaž „Čistota tried“  má na našej škole už riadne dlhú tradíciu. Poriadok v triede, v šatni i na lavici každý mesiac hodnotili vybraní členovia každej triedy druhého stupňa.

         Titul najčistejšia trieda v školskom roku 2018/2019 s počtom bodov 244 na prvom stupni získala III.A s triednou učiteľkou PaedDr. J. Prokopovou, na druhom stupni s počtom bodov 238 svoje prvenstvo potvrdili druhýkrát žiaci 7.A s triednou učiteľkou Mgr. J. Novákovou. Od rodičovského združenia získali víťazi za celoročnú snahu obrovskú tortu. To ako sa tešili a celkový priebeh súťaže si môžete prezrieť v priloženej fotogalérii. Blahoželáme! 


Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried
Novinky & fotogaléria / Čistota tried

Zoznam noviniek